login
Ask Harada Roshi a question
Read latest question and answers
All general enquiries: secretary@onedropzen.org

Subscribe to our Newsletter
Manifest this place of holding on to nothing at all and deepen from its wisdom...
Harada Roshi

New Postions for the Next Training Period

Jikijitsu - Roshi
Joko - Doho Ekei Sogen Daishu
Jisha - Shogan Ramona
Zendokan - Daichi
Densu - Sogen Daishu Amos
Fuzui - Sokyu Jiko
Tenzo - Bodhiprajna Dace
Enzu - Domyo Hori
Guesthouse - Sojun Agata
Zomu - Ekei Michael
8 Corner - Doho
Fusu/ Shika - Roshi 
Zendo-  Doho Ekei Domyo Hori Junsei Sebastian
Hokuozan Sogenji - ShoE
Tahoma Sogenji - Daichi Dairin Kozan
Indozan Sogenji - Bodhidhamma
Hidden Valley Center - Sozui
Denmark Muinoshinnin Zendo - Daiko
Enzo House Hospice - Kogen
Shofukuji Katan - Gensei
Tenneji Katan - Sokun


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000


Submit question