login

Szczecin

Zasady kwalifikacji na sesshinZasady kwalifikacji na Sesshin z Roshim Shodo Harada
przez ODZ Polska

W zawiązku ze zwiększającą się liczbą osób zainteresowanych uczestnictwem w sesshin z Roshim Shodo Haradą, w imieniu Polskiej Sanghi OneDropZen , informujemy o kryteriach jakie obowiązują przy akceptacji kandydatów ubiegających się o miejsce na sesshin z Roshim.
Spośród 10 miejsc przydzielanych Polskiej Grupie ODZ, 9 przeznaczonych jest dla "WIELOLETNICH UCZNIÓW", w sytuacji większej ilosci chętnych niż przydzielonych naszej grupie , wybierane one będą losowo, ze szczególną dbałością o to by osoby, którym nie przydzielono miejsca na danym sesshin, otrzymały je w pierwszej kolejności na następnym. Pozostałe 1 miejsce przewidziane jest dla osób nie będących na liście "WIELOLETNICH UCZNIÓW" ,i zawsze przydzielane będą indywidualnie przez lidera Polsiej Grupy ODZ (obecnie Genyu). Z powodu odpowiedzialności jaką bierze na siebie lider grupy, za każdą z osób uczestniczących w sesshin, za ich zdrowie, zachowanie i przygotowanie do sesshin,  Roshi Shodo Harada zobowiązał liderów grup do wcześniejszego poznania kandydatów i sprawdzenia ich podczas regularnej praktyki przez co najmniej rok,  lub podczas 2 minisesshin organizowanych przez Polską Grupę ODZ. O wpisaniu danej osoby na listę "WIELOLETNICH UCZNIÓW" decyduje indywidualnie lider ODZ Polska (obecnie Genyu)
(aktualna lista osób poniżej, jeżeli istnieją osoby, które czują się pominięte, proszone są o kontakt mailowy onedropzendo.pl@gmail.com w celu wyjaśnienia problemu)

LISTA WIELOLETNICH UCZNIÓW ROSHIEGO SHODO HARADY :
w kolejności alfabetycznej
(update 12.2015 Seigen)

BUNYU
CHOSHIN
DOSHIN
EKUN
ENMYO
GENDO
GENYU
GENSHIN
GENSHO
HOON
B. JAWORSKA
KANDO
KANZEN
KENDO
A.KASIECKA
A. KOZŁOWSKI
J. MAĆKO
J. MAZUR
MEISHU
MYOGEN
NINSEI
SEIGEN
SEIKYO
SOKEN
WAKO
Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question