login

Szczecin

Zobowiązania wobec Czterech Darczyńców

W ofiarowaniu zasług : Honzon Eko, podczas rannej recytacji sutr czytamy:

Pokornie prosimy Trzy Skarby, by prowadziły nas do prawdziwej mądrości. 
zasługę recytacji Sutry Serca ofiarowujemy Śakjamuniemu Buddzie, 
i czcimy jego najwyższe oświecenie. Obyśmy wypełnili zobowiązania wobec 
Czterech Dobroczyńców, przynieśli korzyść wszystkim żywym istotom w  Trzech Światach,  
i pomogli wszystkim istotom osiągnąć doskonałą mądrość.
Wszyscy Buddowie przestrzeni i wszechczasów; wszyscy szlachetni Bodhisattwowie, Mahasattwowie ; Wielka Doskonała Mądrość.

 

Zobowiązanie wobec Czterech Darczyńców- 四 恩 総 報 Suin Sun Po -wymawiane w języku japońskim, to
 - Zobowiązanie wobec naszych rodziców. Jeśli nie byłoby rodziców, nie byłoby naszych narodzin i zostalibyśmy wychowani.
- Zobowiązanie wobec naszego kraju. Kraj, to nasze miejsce, gdzie żyjemy i możemy czuć się bezpiecznie.
- Zobowiązanie wobec wszystkich istot żywych. By być w stanie jeść, żyć, nosić ubrania - do tego potrzebujemy pracy i wsparcia innych żywych istot.
- Zobowiązanie wobec Trzech Klejnotów. Szacunek wobec Buddy, który urzeczywistnił i nauczał prawdziwej natury, nauczał Dharmy i zobowiązanie wobec Sanghi, dzięki której możliwa jest  kontynuacja praktyki. 

Dzięki tym Czterem Darczyńcom możemy żyć , praktykować i być wspierani na naszej drodze. Kiedy już urzeczywistnimy to, że nie jesteśmy oddzieleni od społeczeństwa, uświadamiając ten ogromny umysł, który łączy nas wszystkich,  tworzenie społeczeństwa bez walki, wtedy spłacimy nasze zobowiązanie wobec Czterech Darczyńców.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question