login

Szczecin

Zasady kwalifikacji na sesshin

Polska Grupa OneDropZen

W zawiązku ze zwiększającą się liczbą osób zainteresowanych uczestnictwem w sesshin z Roshim Shodo Haradą, w imieniu Polskiej Sanghi OneDropZen , informujemy o kryteriach jakie obowiązują przy akceptacji kandydatów ubiegających się o miejsce na sesshin z Roshim.
Spośród 10 miejsc przydzielanych Polskiej Grupie ODZ, 8 przeznaczonych jest dla "WIELOLETNICH UCZNIÓW", w sytuacji większej ilosci chętnych niż przydzielonych naszej grupie , wybierane one będą losowo, ze szczególną dbałością o to by osoby, którym nie przydzielono miejsca na danym sesshin, otrzymały je w pierwszej kolejności na następnym. Pozostałe 2 miejsca przewidziane się dla osób nie będących na liście "WIELOLETNICH UCZNIÓW" ,i zawsze przydzielane będą indywidualnie przez lidera Polsiej Grupy ODZ  (obecnie Genyu). Z powodu odpowiedzialności jaką bierze na siebie lider grupy, za każdą z osób uczestniczących w sesshin, za ich zdrowie, zachowanie i przygotowanie do sesshin,  Roshi Shodo Harada zobowiązał liderów grup do wcześniejszego poznania kandydatów i sprawdzenia ich podczas regularnej praktyki przez co najmniej rok,  lub podczas 2 minisesshin organizowanych przez Polską Grupę ODZ. O wpisaniu danej osoby na listę "WIELOLETNICH UCZNIÓW" decyduje indywidualnie lider ODZ Polska (obecnie Genyu).
W przypadkach wyjątkowych, rozstrzyganie miejsca na sesshin odbywać może się poza wyżej wymienionymi kryteriami po konsultacji z liderem oraz Roshim.
(aktualna lista osób poniżej, jeżeli istnieją osoby, które czują się pominięte, proszone są o kontakt mailowy onedropzendo.pl@gmail.com w celu wyjaśnienia problemu)

LISTA WIELOLETNICH UCZNIÓW ROSHIEGO SHODO HARADY :
w kolejności alfabetycznej
update 01.2014

BUNYU
DOSHIN
GENDO
GENYU
GENSHIN
GENSHO
T. GRUSZYNSKI
HOON
B. JAWORSKA
KANDO
KANZEN
A. KOZŁOWSKI
P. KUNSTLER
J. MAĆKO
J. MAZUR
MEISHU
NINSEI
SEIGEN
SOKEN
D. SZULSKI
WAKO
Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question