login

Szczecin

XIII Rocznica 9/11

Poem in Memorial of September 11th
September 2013


The flow of delusion gives rise to notions of self
Distinguishing self and other opposes
the law of Heaven
Departed spirits are pleased
by dropping "like" and "dislike"
All nations in mutual harmony,
forming neighborly ties.

Wiersz pamięci wydarzeń 11 Września
wrzesień 2013


Przepływ ułudy rodzi pojęcie jaźni
Rozróżnianie siebie od innych przeciwne jest
prawom Nieba
Duchy zmarłych zadowolone
gdy porzucamy upodobania i uprzedzenia
Wszystkie narody we wzajemnej harmonii,
budują sąsiedzkie więzi.

Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question