login

Szczecin

Wiersze Tahoma Sesshin 09.2016

Wiersz rozpoczynający sesshin:
Wszystkie czujące istoty posiadają umysł Buddy;
Postrzegając tę prawdę i osiągając Drogę-
którz może to zrobić, jak nie ty ?
Zapomnij o zasługach siedzenia formalnego zazen!
To co mówi Czcigodny Mistrz Hakuin
jest głęboką prawdą.

Wiersz kończący sesshin:
Jeden tydzień przepełniony obejmującymi wszystko rozmowami!
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione
Zen jest ogromną pustką, niczym świętym;
Północ, wschód, południe, zachód, wędruje tam gdzie wskażesz.
Wolne i nieograniczone, wypełnia jesienne niebo.

Roshi Shodo Harada Tahoma 09.2016Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question