login

Szczecin

Wiersz otwierający zimowy okres treningu

Uczniowie zen przybywający z całego świata
dzieląc radość spokoju umysłu
siedząc ramię w ramię - łącząc swoją energię
Jesienne powietrze jest idealne
Wszystko co widziane i słyszane odrzucone
W nagłym pęknięciu wewnątrz
Wszystkie problemy siebie i innych wygasają

Wiersz otwierający zimowy okres treningu

Umysł jest jak wszechświat
nasze ciało jest galaktyką, a nasze myśli są gwiazdami.
Nie mówię, aby odrzucić ciało i myśli
ale by nie być przez nie poruszanym
Skupić się tylko na umyśle będącym wszechświatem
wtedy naturalnie rodzi się wiara

Wiersz z dzisiejszego Teisho


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question