login

Szczecin

Wiersz Noworoczny 2014 - tłumaczenie

Awaken your vows, lift up your spirits! No matter how long it takes!
Without notice the spring arrives, surrounding the old dojo.
Weapons already laid down, arrows shot into the sky,
The dragon horse returned to the sunny side of Mount Kasan

Obudźcie swoje ślubowania, wznieście ducha! Bez względu jak długo będzie to trwało!
Niezauważenie przychodzi wiosna, otaczając stare dojo.
Bronie zostały złożone, strzały wystrzelone w niebo,
Koń smok powrócił na słoneczną stronę Góry Kasan.
Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question