login

Szczecin

"Wartościowa osoba"

Buji kore kinin

„Wartościową osobą jest ktoś, kto nie ma nic do robienia”

Słowa pochodzą z tekstu „spisanych słów Mistrza Rinzai”. Buddha nauczał właściwej drogi życia, patrzenia na świat i wyraźnego postrzegania. By uwalniać inne istoty od pomieszania, Buddha nauczał patrzenia na świat przebudzonym umysłem.

Najlepszym sposobem życia jest funkcjonowanie ze stanem umysłu, w którym od początku nie ma ani jednej rzeczy. Gdy nie pozostaje już żaden pyłek dualizmu i wątpliwości, wtedy jesteśmy w stanie postrzegać wyraźnie. Nie jesteśmy już poruszani przez przejawy życia i śmierci, dobrego i złego, miłości i nienawiści, zysku i straty. Będąc ponad tymi rzeczami, nie jesteśmy przez nie poruszani.

Jeśli żyjemy z tą mądrością, możemy swobodnie przychodzić i odchodzić, gdy jednak pozwolimy byśmy zostali chwyceni przez rzeczy, wtedy tracimy naszą wolność. Powinniśmy odrzucić nasz wąski punkt widzenia i żyć w stanie umysłu, w którym nie trzymamy się niczego. To tu właśnie odkrywamy Buddhę i nie ma nic mocniejszego niż siła, która pochodzi z tego odkrycia. Nie ma wyższej prawdy.

W dualistycznym świecie czujemy się słabi i poddajmy się. Gdy widzimy oczyma Buddhy znamy radość Dharmy w codziennym życiu. Stajemy się jednością z niebem i ziemią, a  podział na to co na zewnątrz i wewnątrz znika. Nie ma więcej potrzeby na wątpliwości. Ta "wartościowa osoba" jest właśnie osobą, która zna stan umysłu nie bycia przywiązanym do niczego. I taka osoba nie ma nic do robienia.

Roshi Shodo Harada 

tłumaczenie SeigenDue to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question