login

Szczecin

Warsztaty ATA - Kana 2016

ATA

Podczas weekendu 18-19.06.2016 w ramach Akademii Teatru Alternatywnego prowadzone zostały warsztaty przygotowane przez Jana Turkowskiego oraz Szymona Olbrychowskiego pt: "Ciało patrzące" dotyczące ciała-umysłu i szerokiego aspektu ich funkcjonowania.  Warsztaty podzielone zostały na dwie spójnie przenikające się części: pierwsza z nich prowadzona przez Janka związana była z ciałem ,jego ruchem w oparciu o technikę i nauki Noguci taiso. Część druga bazowała na podstawach medytacji zazen i sousokkan zgodnie z nauki Roshiego Shodo Harady.

Michizo Noguchi (1914-1998) był nauczycielem w liceum, ucząc gimnastyki przed II Wojną Światową. Klęska wojny doprowadziła go do desperacji, zniszczony wojną był bliski popełnienia samobójstwa... ale coś się wydarzyło. Odkrył fakt, że posiada swoje ciało, ze swoim własnym ciężarem, namacalną rzeczywistość, która jakoś żyje. Zaczął dokładne odkrywanie właściwości swojego ciała i w namacalny sposób przeniósł to doświadczenie i stworzył nowe podejście do  ciała o nazwie Noguchi taiso - odrzucając ideę anatomicznej szkieletowej jego budowy. Noguchi taiso, czyli "sposób Noguchi" dla gimnastyki i ćwiczeń fizycznych, stał się stopniowo znany poprzez jego nauczanie na politechnikach i innych szkołach w Tokio. Zwłaszcza młodzi aktorzy i tancerze zainteresowali się jego wyobrażeniem o ciele i zestawem jego unikalnych ćwiczeń fizycznych. W latach 70-80, młodzi tancerze butoh i studenci zaczęli uczyć się metody Noguchi taiso, używając jej do ich nauki butoh. Szkoła Sankaijuku, prowadzona przez Ushio Amagatsu, była jedną z nich. Noguchi pracował później dla Art University w Tokio jako profesor, a jego podejście stało się znane wśród reżyserów teatralnych i innych związanych z teatrem ludzi, którzy byli chętni by eksplorować zdolności efektywnego wykorzystania ciała.

Wydaje się, że te 2 techniki (Noguci taiso i zazen) pozwalają doświadczyć pełnię holistycznego istnienia człowieka. Z jednej strony zwiększając poczucie przestrzeni ciała, jego wagi i ruchu. Z drugiej strony harmonizując ciało i oddech, zatrzymując niekontrolowany przepływ myśli i otwierając umysł - w zazen. Obie techniki z pewnością  rozwijają "ima kokoro" - umysł "tu i teraz", co daje głęboko urzeczywistnia bycie integralną częścią wszechświata, mając poczucie bycia obecnym w jego ciągłej zmianie.

To eksperymentalne doświadczenie, spowodowało wiele pozytywnych komentarzy i słów wdzięczności. Wydaje się, że pozwoliło ono dotknąć uczestnikom głębi swojej istoty oraz tego czym ścieżka ich życia może być ... pozostając obecnym z jednego oddechu na następny.

prowadzący warsztaty: Jan Turkowski, Szymon Seigen Olbrychowski
zdjęcia: Eduardo Gonzalez Camara

Gassho
Seigen


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question