login

Szczecin

Tłumaczenie Wiersza

"Siakjamuni Budda schodzący z góry i osiągający oświecenie"


Wiersz wygłoszony przez Roshiego podczas Święta Oświecenia Buddy dania 11 Grudnia w Sogenji:

遥拝出山眞仏陀
今朝成道已干戈
方来大衆慕芳躅
南北東西須唱和

2500 years ago, in India, time and space transcended
right here and now the true Buddha comes down the mountain.
This morning having reached the Enlightenment Ceremony
one week of inner struggle is over.
The sangha having gathered from all four directions
together we deeply honour the grace and wisdom of the Buddha.
North south east west - may everyone be filled with joy and amazement.

2500 Lat temu , w Indiach, czas i przestrzeń przekroczone,
właśnie tu i teraz prawdziwy Budda schodzi z góry.
Tego ranka, docierając do Ceremonii Oświecenia,
tydzień wewnętrznych zmagań zakończony.
Sangha zgromadzona z czterech kierunków,
razem oddajemy głęboką wdzięczność łasce i mądrości Buddy
Północ południe wschód zachód - niech wszystkich przepełni radość i zachwyt.
Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question