login

Szczecin

Trzy Buddyjskie przykazania

三聚淨戒(願門) (Gan-mon) Three Buddhist Commandments (Gates) Trzy Buddyjskie przykazania ( Bramy )

1.摂律儀戒(諸悪莫作)Setsu ritsugikai (shoakumakusa) / Don´t do bad / Nie czyń zła

摂 setsu - carry on - nieś
律 ritsu -law - prawo
儀 gi - ceremony - obrzęd
戒 kai- precept - wskazańe
諸 sho - many - wiele
悪 aku - wrong - niewłaściwych
莫 maku -none​ - żadnych
作 sa - make - czynić

2.摂善法戒(修善奉行)Setsu Yoshi hōkai (shūzen bugyō) / Do every good / Czyń tylko dobro

摂 setsu – carry on - nieść
善 Yoshi - virtue - cnota
法 ho - dharma - dharma
戒 kai - precept - wskazanie
修 shu - conduct - kontak
善 zen - good - dobro
奉 bu - follow - śledzić
行 gyo – religious austerities - religijna surowość

3.摂衆生戒(饒益有情戒)setsushujōkai (nyōyaku ujō 戒 ) / Purify your own mind / Oczyszczaj swój umysł

摂 setsu - carry on - nieść
衆 shu - wiele 
生 jo - alive - żywy
戒 kai - precept - wskazanie
饒 nyo - multitude - wielość
益 yaku - advantage - korzyść
有u – existence, possession - istnienie / posiadanie
情 jo – emotion, human nature - emocje / natura ludzka
戒 kai - precept - wskazania

tłumacznie z jezyka japońskiego na angielski ShoE


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question