login

Szczecin

Słowa Roshiego Corona 8

Moi Drodzy,

Uspokajając oddech, uspokajając energię, czy chronicie własne zdrowie? W ostatnich dniach krążą skrajne informacje i dlatego musimy jeszcze bardziej pogłębić praktykę. Żyjemy w koegzystencji ze środowiskiem. Ziemia ma siłę grawitacji. Grawitacja chroni nasze zdrowie. Wszystkie nasze dzisiejsze działania oparte są na tej sile grawitacji. Kiedy jesteśmy zmęczeni, kładziemy się. Jednak trudno jest spać dłużej niż 8 godzin, ponieważ leżąc nie absorbujemy wystarczającej ilości energii grawitacji. Kiedy jesteśmy chorzy i musimy długo leżeć w łóżku, potrzebujemy następnie ćwiczyć rehabilitację, aby znów poczuć się dobrze. Kiedy jesteśmy w łóżku, grawitacja wpływa na krążenie naszego przepływu krwi. Mamy wiele rodzajów dróg, które wzmacniają nasze zdrowie i wspomagają krążenie krwi, takie jak chikung, joga itp.

Miejsce na czubku głowy nazywa się fontanelle. Przez to miejsce (Hyakue) otrzymujemy energię niebios. Pod naszymi stopami znajduje się punkt (Yusen), z którego otrzymujemy energię ziemi, gdzie możemy poczuć grawitację. Energia z niebios i ziemi gromadzi się w naszym tanden. Podczas zazen możemy wykorzystać tę energię i pozwolić jej swobodnie krążyć. Kiedy energia ta porusza się naturalnie przez nasze ciało, w tym momencie możemy łatwo zapomnieć o naszym ciele, czując się jednym z tym ogromnym wszechświatem.

Hakuin Zenji nauczał, że przy każdym wydechu i przy każdym wdechu przenosimy energię ki 0 10 cm w naszym ciele. W naszym ciele są naczynia włosowate i równolegle do nich mamy meridiany, układ nerwowy, wzdłuż którego przepływa energia. Mówiąc, że poruszamy energię o 10 cm, oznacza to, że meridiany są stymulowane. W ciągu jednego dnia energia krąży 50 razy w całym ciele. W dzisiejszych czasach nie liczymy, ile razy oddychamy każdego dnia, ale wiadomo to już od dawnych czasów, że oddychamy około 13500 razy dziennie. To jest mądrość medycyny azjatyckiej. Przepływ energii  z tym związany utrzymuje nasze zdrowie.

Każdy obdarzony jest tym przepływem energii, ale możemy nie być tego świadomi.  Wyraża to znak kanji „Kan”, który jest częścią słowa „Kangoshi” - pielęgniarka. „Kan” jest pisane jako „ręka mająca oczy” i jest czytane jako „widzenie”. Pielęgniarka może wyczuć chorobę osoby, może wyczuć puls - wszystko odbywa się własnymi rękami. Ekspresa, działanie naszych rąk istnieje z powodu energii przepływającej przez nasze ciało. Tę energię Ki można znaleźć w wielu japońskich słowach: Tenki (pogoda), byoki (choroba), Kuki (powietrze), Genki (zdrowie), Kiryoku (siła woli). … Wyraża się to w ten sposób, ponieważ od początku energia niebios i naszego ciała jest jednym. Energia niebios wchłaniana przez nasze ciało to Genki, która jest zdrowa. Po prostu żyjemy, jesteśmy zjednoczeni z otaczającą nas energią. Choroba - "Byoki", oznacza, że ​​energia nie działa dobrze. Niebiosa w małej skali są naszym ciałem, a nasze ciało w wielkiej skali jest niebiosami. Tak na to patrzy medycyna azjatycka.

Czujemy się oddzieleni, ale jesteśmy częścią tej samej energii, która jest źródłem naszego zdrowia. Właśnie to odczuwamy, kiedy uprawiamy Chikung, jogę czy Taichi. Absorbujemy energię i tym samym podtrzymujemy własne zdrowie. Obserwując to w ten sposób, czujemy się pełni i żywi. Kiedy to tracimy, nazywa się to śmiercią.

W naszym życiu napotykamy wiele różnych przeszkód, a przepływ energii nie zachodzi w zdrowy sposób. Nie możemy zobaczyć tej energii, ale możemy ją poczuć, zwłaszcza podczas zazen możemy pozwolić, aby osiadła ona w dolnej części brzucha. Zazen jest dla nas ścieżką do zwiększenia naszej energii i rozwijania naszej mądrości. To nie jest tylko naszą personalną sprawą, ale możemy otrzymać tę energię niebios, używając naszego oddechu i chronić nasze zdrowie, traktując tę ​​pełną uczącą energię jako najważniejszą. Kiedy jesteśmy zdrowi, energia jest silna i osadzona w dolnej części naszego ciała. Kiedy zachorujemy, energia wzrasta w naszym ciele, przeciwnie do naturalnego przepływu. Gdy energia zatrzymuje się w naszej głowie, zmartwienie i strach powodują dalsze myśli i niepokoje. Może nawet stać się to tak intensywne, że nie będziemy w stanie poradzić sobie z codziennym życiem, będąc emocjonalnym i nie stojąc mocno na ziemi, czując zawroty głowy z gorącą głową. Trudno w takim stanie podejmować jasne decyzje.

Dostrzeż, jak ważne jest obniżenie miejsca energii w ciele i gromadzenie energii w tanden.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question