login

Szczecin

Sesshin Tahoma Luty2014 - wiersze

Tahoma USA Luty2014
Wiersz rozpoczynający i kończący sesshin

Roshi Shodo Harada

Radosny medytujący z głębokim umysłem
raduje się w Dharmie,
Widzi Dharmę Buddhy we wszystkich kwiatach Wiosny,
Jak cudownie dla sanghi
siedzieć ramię w ramię
Polerując wzajemnie
trenujemy ciało prawdziwej czystości.

Widząc krainę Wspaniałej Radości,
odcięty jest korzeń złudzeń!
Prawdziwie oświecona osoba
pełnego doskonałego przebudzenia
Jakże cudowna,
jej spokojna podróż przez życie
Kwiaty na zboczach gór,
wody płynące w dolinach-
świeże są znaki Wiosny!


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question