login

Szczecin

Samotne Siedzenie na Szczycie Wielkiego Bohatera

Dakuza daiyuho

„Samotne Siedzenia Szczycie Wielkiego Bohatera”

Ten wers pozostawiony nam został przez Mistrza Hyakujo Ekai. W późnych latach swojego życia, gdy był już w pełni dojrzały, mnich zapytał go, "Co jest najcenniejszą rzeczą na tym świecie?". Ludzie często uważają, że istnieje jakaś mistyczna siła, która przenika ponad naukowym rozumieniem. Ale nasza percepcja Boga czy Buddy opiera się na naszych wierzeniach, kulturze, edukacji, czy doświadczeniu, co jest więc takie same dla każdej jednej osoby? Różne religie mają źródło w różnych osobistych doświadczeniach. Nie jest możliwym by być w pełni spokojnym i usatysfakcjonowanym tym co zostanie nam przekazane przez kogoś innego. Gdyby mnich otrzymał odpowiedź "Buddha", czy "Dharma", nie zostałby usatysfakcjonowany.
Hyakujo odpowiedział: "Samotne siedzenie na Szczycie Wielkiego Bohatera". To było odpowiedzą której mnich nie mógł się spodziewać. Szczyt Wielkiego Bohatera był miejscem w którym żył jego nauczyciel, miejscem z tak wieloma szczytami i dolinami , że nie możliwym było poznanie ich wszystkich. We wspaniałym stanie umysłu Hyakujo nie ma pożądań, które można by odciąć; ani oświecenia, którego można by szukać; żadnych piekieł, których można by się bać; ani nieba, o które by prosić; żadnych ludzi pogrążonych w ułudzie, na których patrzymy z góry, ani Buddów, na których patrzymy z dołu. Cierpienie i radość świata znajdują się wprost u spodu poduszki Hyakujo. To jest najcenniejsze miejsce. Nie polegać na Bogach i Buddach, tu i teraz odnajdujemy wieczny czas i miejsce. Bez poznania głębokiej rzeczywistości naszej życiowej energii, cóż istnieje?

Roshi Shodo Harada 
tłumaczenie Seigen


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question