login

Szczecin

REINKARNACJA

Budda nie wspierał 2 konceptów: idei, że po naszej śmierci wszystko przestaje istnieć, oraz idei, mówiącej że duszy która się odradza. Budda czysto powedział , że to nie ma nic wspólnego z doświadczanie prawdy. Nie ma żadnego rodzaju specjalnej duszy mieszkającej w nas. "Tybetańska Księga Umarłych" nie jest tekstem Buddyjskim, opisującym reinkarnację dusz.
Nawet w czasach przed Buddą istniały nauki o sześciu krainach. Transmigracja przez te sześć krain odbywa się tu i teraz w naszym umyśle gdy przechodzimy różne stany emocjonalne, to wydarza się w różnych sytuacjach, przez ery. Wszystkie fenomeny pojawiają się i znikają przed naszymi oczyma, te wszystkie galaktyki, w pustym wszechświecie, rodzą się i umierają.
Budda zgadzał się co do faktu , że przechodzimy te wszystkie krainy, jednak Jego nauczanie mówi: Co jest tą stałą, niezmienną prawdą wewnątrz nas? By mieć czysty wgląd tylko w to - to jest naszym treningiem i prawdą nauk Buddyjskich. To miejsce, w którym nasz umysł jest czysty i nie przywiązany do sześciu światów, przez które przechodzi. Nawet po doświadczeniu oświecenia przychodzą katastrofy, nigdy się nie skończą gdyż są prawem natury. Jednak znając to nieporuszone miejsce, nie musimy się obawiać czegokolwiek co nadejdzie.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question