login

Szczecin

Przezwyciężyć niepokój

   Nasza intencja by żyć życiem przynoszącym korzyści dla innych istot żywych jest często utrudniona przez niepokoje , które towarzyszą nie w pełni dojrzałemu umysłowi. Niesieni przez okoliczności , generujemy niekończące się myśli o dobru i złu , zysku i stracie , miłości i nienawiści . Taka jest natura samsary - nasza zwykła egzystencja, naznaczona niekończącym przepływem dualistycznych myśli w umyśle, który oddzielony jest od źródła . Wir myśli ciągnie nas w jedną, a potem drugą stronę, męcząc zarówno ciało jak i umysł . Z naszą uwagą stale skierowaną do zewnętrznych spraw, wewnątrz jesteśmy pozostawieni niespokojni i wyeksploatowani . Głęboki niepokój wynikający z tego sposobu bycia może być rozpuszczony tylko poprzez " zasługi Buddy ", przytaczając słowa z Sutry Vimalakirtiego. Budda , o którym mowa nie jest tu czymś poza nami, ale jest wewnętrzną prawdą, istotą mądrości, obecną w każdym z nas . Jednak to otwarcie nie może być osiągnięte przez zwykłe pojęciowe myślenie, ale musi być wspierane przez praktykę zazen.
Z osadzeniem ciała, oddechu i umysłu , otwiera się  pełniejsza świadomość. Kontynuując w ten sposób, stopniowo gromadzi się energia wewnętrzna, podobnie jak balon, powoli pompowana . Wreszcie podbrzusze w pełni się rozwija , a całe ciało , we wszystkich porach skóry , jest przesycone energią życiową .
Ta witalność stale zastępuje wszelkie poczucie melancholii wniesione przez nasze niepokoje , i napełnia nas poczuciem nadziei i możliwości .To jest głęboki smak zazen . Ten smak to musi pozostać całkowicie prosty i otwarty, w chwili gdy celowo staramy się go stworzyć , znika . Jeśli jednak uważnie zajmiemy się każdym jednym oddechem , nasza świadomość będzie naturalnie dojrzewać . Nasza wrodzona chęć przyczynienia się do dobra społeczeństwa będzie stymulowana i uzupełnimy energii potrzebą do osiągnięcia tego . Nasza prawdziwa aspiracja nie istnieje dla osobistego szczęścia , ale dla wyzwolenia całej ludzkości .


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question