login

Szczecin

Przenikać wszystkie dziesięć kierunków

Kiedy widzisz coś, po prostu postrzegaj i pozostań na tym. Kiedy słyszysz coś, po prostu usłysz i pozostań na tym. Nie podążaj dalej.
Tak więc
, gdy widzisz kwiat, w tym momencie postrzegasz go bezpośrednio, bez medytacji, rozpoznajesz, że to kwiat, ale nie dodajesz myśli i opinii do tej percepcji.
Osoba urzeczywistniona w praktyce, jest w stanie postrzegać tak za każdym razem, ale u tych, dla których nawyk myślenia jest silny, wymaga to zwykle długiego treningu. Gdy jest w tym prawdziwa motywacja, nigdy nie będzie to zmarnowany wysiłek. Gdy świadomość nie jest zablokowana, umysł stopniowo otwiera się do bezpośredniej percepcji. Bezpośrednia percepcja nie jest jakąś mistyczną zdolnością, ale po prostu prawdziwą funkcją świadomości. Świadomość w stanie naturalnym postrzega bez filtrów myślenia i analizy, ale natychmiastowo (czyli bez pośrednictwa), jak lustro odbijające obraz. Jeśli pojawia się kwiat to jest kwiat, tylko to. Jeśli ptak śpiewa - ptak śpiewa, tylko to. Jeśli pada deszcz - pada, tylko to. Jeśli niebo rozjaśnia się- niebo się rozjaśnia, tylko to. Nic nie musi być dodane. W naszej codziennej egzystencji istnieje potrzeba stosunków społecznych i pojawiają się inne relacje, ale bezpośrednia percepcja jest podstawą. Zazen jest kultywowaniem zdolności do przestrzegania i funkcjonowania w tym naturalnym stanie.
Świadomość nie może być opisana, gdyż nie ma formy, ale rozciąga się po krańce wszechświata. W słowach Rinzai, "Umysł jest bez formy i przenika dziesięć kierunków." Nasza świadomość dociera do tego, co może dostrzec, nawet młode galaktyki na krawędzi kosmosu, które dzięki nauce możemy zobaczyć. Ponieważ świadomość jest w istocie pusta, jeśli widzimy gwiazdę- gwiazda pojawia się w naszej świadomości; jeśli widzimy słońce- słońce pojawia się w naszej świadomości; jeśli widzimy góra- góra pojawia się w naszej świadomości. Jest to naturą umysłu, aby swobodnie wchodzi i wychodzić przez pięć bram zmysłów: widzenia, słuchu, węchu, smaku, by dotykać wszystkiego co istnieje i przyjmować to wszystko takim, jakie jest. Jednak z najmniejszym kawałkiem dzielącej myśli ta swobodnie płynąca aktywność zostaje utracona. Jest to słabym punktem naszego życia w dzisiejszym świecie. Utrzymując zwierciadło naszego umysłu wolne od niepotrzebnych problemów, musimy być otwarci w bezpośrednim postrzeganiu świata, takim jaki jest. Dlatego praktykujemy zazen.
W najbliższym kontakcie z naszą świadomością, w stanie najczystszym jesteśmy tuż po sesshin, dlatego zawsze podkreślam wagę by uczniowie pozostali otwarci i uważni w tym kluczowym czasie. Należy zwracać uwagę na unikanie rozpraszających myśli i chociaż tylko na dwa lub trzy dni pozostać w interakcji z naturą, spokojnie widząc rzeczy tak bezpośrednio, jak to tylko możliwe. Obserwuj również działanie własnego umysłu. Prawdziwe znaczenie sesshin leży właśnie w tym czasie, w którym jesteśmy w stanie przyjąć świat, takim jaki jest, wolny od idei i dyskryminacji. W ten sposób urzeczywistniamy, że bezpośrednia percepcja wyraża istotę natury umysłu, i staje się jasnym, jak codzienne życie powinno być przeżywane.
Nie znaczy to, że wiedza i doświadczenie powinny być odrzucone, ale że nie powinny one nas ograniczać. Powinniśmy polegać przede wszystkim na bezpośrednim postrzeganiu i traktować je jako podstawę naszej wiedzy i doświadczenia. Odwrócenie tej kolejności przekształca wiedzę i doświadczenie w przesądów i uprzedzenia, przykrywając prawdziwą świadomość. Jest to szczególnie prawdziwe w sferze stosunków międzyludzkich. Bez świadomości, nasze spotkania z innymi stają się w efekcie spotkaniami idei i uprzedzeń. To może prowadzić jedynie do naszej destrukcji.
Musimy być czujni w tej kwestii, starannie prowadząc w jak największym stopniu do zrównoważenia naszej pierwotnej natury. Nasza świadomość jest zawsze w stanie bezpośredniego kontaktu ze światem wokół nas. Ta esencja umysłu jest umysłem Buddy; nasze umysły i umysł Buddy są jednym i tym samym. Nic nie może być cenniejsze niż to.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question