login

Szczecin

Prawdziwa Świadomość

Istnieje wewnętrzna rewolucja, która pojawia się, gdy przenosimy poszukiwanie zewnętrznych odpowiedzi, na poszukiwanie wewnętrznego spełnienia. Poszukiwanie na zewnątrz prowadzi tylko do dalszych przemyśleń i niepewności, podczas gdy patrzenie do wewnątrz i puszczanie myśli, pojawiających się jedna za drugą,  jest prawdziwą drogą do rozwiązywania naszych najgłębszych trosk. Wytwarzanie myśli to rodzaj nawyku, tym samym puszczanie myśli może również stać się nawykiem- takim, który stopniowo rozpuści nasze głębokie przywiązanie do procesu myślenia .
Z naturalnym zaprzestaniem kompulsywnego myślenia, wzrasta prawdziwa świadomość ( Shōnen sōzoku w języku japońskim ) . Prawdziwa świadomość nie ogranicza się do zazen, ale może nadawać kształt, wszystkiemu co robimy, tu i teraz. Zarówno siedząc, w pracy, czy robiąc cokolwiek innego. Z prawdziwej świadomości nasza zwykła roztargniona, rozproszona świadomość stopniowo rozjaśnia się i stajemy się wyraźnie obecni we wszystkim, co dzieje się z udziałem naszej pełnej uwagi na wszystkiego, co się pojawia. Podczas pracy jesteśmy całkowicie jednym z pracą, podczas medytacji jesteśmy całkowicie jednym z medytacją, podczas spożywania pokarmu, jesteśmy całkowicie jednym z posiłkiem. Dzieje się tak w każdej sytuacji.
Ten bezgraniczny stan świadomości pojawia się wraz z wyciszeniem rozproszonego umysłu. Wyzwolenie od lęku, które temu towarzyszy nie jest wynikiem polegania na jakiejś zewnętrznej mocy, ale wynikiem przebudzenia się do immanentnej prawdy umysłu. Jest to zasadniczy aspekt wyzwolenia w Buddyzmie, a w szczególności w Zen.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question