login

Szczecin

Poemat ku pamięci Alexa Hoeltinga

Poemat ku pamięci Alexa Hoeltinga napisany przez Roshiego Shodo Haradę
20 lutego 2017, Tahoma San Sogenji Zen Monastery

Ci którzy odchodzą, zawsze wydają się nas opuszczać,
jak prąd szybkiej, górskiej rzeki;

Wołając do nich, nie odpowiadają,
przywołując ich, nie zatrzymują się.

Widząc dokładnie, trzydzieści jeden lat-
Było jak sen,
siedmiokolorowa tęcza,
świecąca i promienna,
jak piana na czubku fali,

Ostatniej nocy słońce zaszło na niebie tak nagle!

Jednak o świcie znowu oświetla ten świat ...


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question