login

Szczecin

Nowy Dialog

Pytanie:

Kiedy się starzejemy wydawać się może , że nie musimy kłaść już tak dużego nacisku na praktykę sesshin. Trening Zen wydaje się być głównie dla osób młodszych. Czy powinny odbywać się sesshin dla starszych członków Sangi? Jak możemy kontynuować trening? Dziękuję.

Odpowiedź:

Istnieje oczywiście różnica między Profesjonalistami i Amatorami. Pro mają obowiązek wychowania kolejnego pokolenia , i dla tej sprawy oddaje całe swoje życie, zapominając o problemach ciała, inaczej trudno byłoby kontynuować. Oczywiście istnieją limity naszego ciała, więc jak długo Pro mogą kontynuować, to tylko czas pokaże.
Ale każdy dzień wypełniony radością, to jest sposób w jaki możemy kontynuować. Również z myśl o starszych członkach Sangi była dla mnie powodem do rozpoczęcia Samu sesshin. 
Bo wszystkim, co jest ważne w sesshin to Grupowa Modlitwa. Podczas starzenia się stawiamy czoła nie tylko wyzwaniom fizycznym, ale nasz umysł może również stać się bardziej złożony i samotny. A wtedy jeszcze bardziej ważnym jest, aby mieć wokół siebie Sanghę, nawet tylko na krótki czas, aby usiąść razem w milczeniu, modląc się wspólnie, pozwalając umysłowi uspokoić się ponownie. Myślę, że to nie musi trwać przez cały tydzień, ani też cały harmonogram dnia. Wierzę, że takie sesshin modlitwy jest także właściwe.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question