login

Szczecin

KORYO

Tradycyjnie "deszczowy okres szkolenia" - KORYO,  kończy się 15 lipca i do 15 października, mnisi mogą wrócić do domu do swoich rodzin i pomoc im w ceremonii Aki Higan i Obon. Jednak istnieje również szansa, aby rozpocząć ANGYA - pielgrzymki, spotykając innych Roshich i szkolenia w ich miejscu.

Dzisiaj jest ostatni dzień ostatniego Osesshin w deszczowym okresie szkolenia w Sogenji.
Teisho z zapisów Rinzai kończy się takim formalnym poematem podanym przez Shodo Harada Roshi:

Nie rozdzielając wiary i umysłu
Nie będąc przywiązanym do Dharmy w cierpieniu - oryginalnej prawdy
Noszenie szaty, jedzenie żywności - gdzież indziej możnaby pójść?
W każdym miejscu - gdzież mógłby osiąść pyłek kurzu?

Wyjaśnienie Roshiego Harady: Umysł, który wierzy i to w co wierzy jest jednym. Nie ma w tym dualizmu,  jest pewność siebie, nie pozostają wątpliwości, nie ma ambiwalencji. Ponieważ jesteśmy pewni siebie, wątpliwości nie mogą istnieć. Pewność siebie nie jest związana ze znajomości rzeczy, ale z poznaniem siebie. Dopóki nie znamy jeszcze siebie, oczywiście są wątpliwości. Mamy wiarę, więc nagle nie może pojawić się nic innego. To jest esencją prawdy.

Budda powiedział Anan: ". Bądź swoim własnym światłem, znajdź schronienie w sobie. Niech Dharma będzie waszym światłem, przyjmij schronienie w Dharmie. Nie znajduj schronienia w niczym poza sobą..."

Co to znaczy, że my i Dharma jesteśmy jednym. Jeśli widzimy Dharmę poza nami samymi, przywiązujemy się do tej Dharmy. Mówiąc, że Dharma jest tym i tamtym, tracimy naszą wolność. Dlatego Budda powiedział, że światło Dharmy i ja to jedno i to samo. Nie ma już wątpliwości. Ponieważ nasze prawdziwe ja jest jasne. Te dwa pierwsze wiersze poematu pokazują dwie strony jednej monety.

Z takim umysłem, ubieramy nasze ubrania. Jemy nasz ryż, myjemy miski, pijemy herbatę - w tym nie ma dualizmu. To po prostu jest jakie jest . Gdziekolwiek byś nie był, wszystkie miejsca są prawdą. Cokolwiek się stanie, nie ma wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawi się ponownie.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question