login

Szczecin

KALENDARZ NA ROK 2017

Co roku Roshi Shodo Harada tworzy kaligrafię i komentarz do niej jako motyw kalendarza na kolejny rok. 
W tym roku sekwencja zdobiąca kalendarz brzmi:
"HARMONIA JEST NAJWIĘKSZYM SKARBEM"
i opatrzona jest komentarzem:

"Teraz jest czas by połączyć ręce i zrobić wszytko co w naszej mocy dla pokoju wszystkich ludzi. Dziś świat doświadcza horroru spowodowanego ślepym oddaniem się ideologiom i dogmatom, ofiarami tego są niewinni ludzie, mordowani, wypędzani z domów na spotkanie ze śmiercią. Ludzkości nie stać na kolejną utratę tolerancji i współczucia, jak stało się to w tragicznych okresach 20 wieku. Właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek jest czas by obudzić w sobie odwagę i przekroczyć bariery naszych religii, skomplikowanych doktryn i przebudzić się do wspólnego humanizmu, stanowiącego podstawę wzajemnego zaufania.

Gdy narodził się Budda, mówi się, że uczynił 7 kroków w każdym z 4 kierunków świata, wskazał na niebo prawą ręką, na ziemię lewą i powiedział: " Ponad niebiosami i na całej ziemi tylko Ja jestem czczony ". Ta legenda narodzin Buddy może być interpretowana jako zwierająca nauki jego głębokiego Przebudzenia. Jego kroki w 4 kierunkach symbolizują panowanie człowieka nad całym światem, który zamieszkuje, jego wewnętrzną mądrość i wrodzoną determinację. Jego słowa oznaczają, że rodzaj ludzki sam jest za siebie odpowiedzialny, istoty ludzkie obdarzone są godnością i szacunkiem.

U podstaw nauk Buddy leży wolność każdego człowieka, jego godność, mądrość i współczucie, a intencją Buddy jest przebudzać nas do naszej niuwarunkowanej wrodzonej natury. W ten sposób należy interpretować jego słowa. Jako indywidualni poszukiwacze drogi musimy zachowywać się jak Buddowie, którymi jesteśmy, dając świadectwo i nauczając o naturze Buddy wszystkie istoty, współpracując na rzecz pokoju dla całego świata. Teraz jest czas "

Roshi Shodo Harada


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question