login

Szczecin

Jesteśmy naszymi myślami, stajemy tym o czym myśleliśmy

Jesteśmy naszymi myślami, stajemy tym o czym myśleliśmy.
Niczym koła wozu za kopytami wołu, cierpienie podąża w ślad za złym umysłem.
Jesteśmy naszymi myślami, stajemy tym o czym myśleliśmy.
Niczym nigdy nie opuszczający cień, szczęście podąża za czystym umysłem.

  Budda wypowiedział te słowa do swoich uczniów w Dhammapadzie obrazując , że wszystko zależne jest od naszej woli . Wszystko nie jest kwestią Boga, losu czy natury , ale zależy od każdej osoby. To czy świat, który tworzymy jest ciemny czy jasny, czy żyjemy życiem wypełnionym znaczeniem czy melancholią i łzami, to również zależy od naszego umysłu.
Możemy przebudzić się do naszego prawdziwego umysłu i podzielić się tym z innymi. To zależy tylko od nas, to właśnie jest tu nauczane. Czy nasze słowa i czyny pochodzą z ciemnego miejsca, czy pochodzą z czystego umysłu, jest to miejsce z którego sami decydujemy o naszym życiu.
Jeśli twój umysł jest wciąż zmieszany, całe twoje życie przepełnione będzie smutkiem i cierpieniem. Koła wozu pozostawiają za sobą ślad, w ten ślad trafiają kolejne koła. W ten sam sposób, jeśli stworzymy jasną ścieżkę, radość naszego życia podąży nią niczym cień. Musimy poznać to, w jaki sposób działa nasz umysł. Powinniśmy poznać działanie naszego umysłu oraz to, że jest on czysty od samego początku. Jednak wciąż nie umiemy żyć z tą pierwotną czystością. Nasz umysł jest czysty jak lustro, które nie ocenia. Ten czysty umysł może przyjąć cokolwiek, może postrzegać wszystko , odzwierciedlając wyraźnie i ostro.
Gdy ktoś przed lustrem uśmiecha się, lustro uśmiecha się również . Gdy ktoś płacze, płacze także lustro. Radość innych staje się moja radością, smutek drugiej osoby staje się moim smutkiem. Nie ma różnicy między mną a inną osobą - to w jaki sposób możemy tego doświadczyć gdy przebudzimy się do naszej prawdziwej natury, natury Buddy. To jest mądrością i współczuciem Buddy. Praktykujemy właśnie po to , by to urzeczywistnić.
Cokolwiek robimy z tym czystym umysłem nie tworzy błędu. Wszystko, co jest sprzeczne z tym naturalnym umysłem jest niewłaściwe. Tylko wtedy, gdy przebudzimy się do naszego czystego umysłu, będziemy mogli żyć według naszej pierwotnej mądrości. Dlatego nie możemy zatrzymywać się w wysiłku oczyszczania umysłu. Ponieważ z tym czystym umysłem jesteśmy w stanie mówić i działać właściwie.

Proszę skoro udało się wam odnaleźć ścieżkę do nauk buddyjskich, nie zatrzymujcie się w połowie drogi, nie angażujcie się w zewnętrzne rzeczy, jakkolwiek trudne by to nie było, kontynuujcie podążanie do tego urzeczywistnienia, nie tylko dla siebie ale również dla wszystkich ludzi na tej planecie.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question