login

Szczecin

Hokuozan Sesshin- wiersze

Wiersz otwierający:

Seeing into one´s mind
the same realization as that of the Buddha
The flow coming from the West
to realign the source of truth
Vast emptiness nothing holy
what are you searching for?
Know for yourself the bone marrow
following rays of light


Patrząc we własny umysł
to samo urzeczywistnienie jak Buddy
Strumień płynący z Zachodu
by zjednać źródło prawdy
Nieskończona pustka, żadnej świętości
czego wiec szukasz?
Sam poznaj szpik kości
za promieniami światła

Wiersz zamykający:

Carving a buddha in our mind during sesshin
the stone bridge in everyone let´s all pass
It let´s donkeys pass, it let´s horses pass, that is what was taught
to reach the other shore, first liberate others


Rzeźbiąc buddę w naszym umyśle podczas sesshin
w każdym kamienny most którym wszyscy mogą przejść
Mogą przejść osły, mogą przejść konie, to było nauczane
by sięgnąć przeciwległego brzegu, wpierw wyzwól pozostałychDue to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question