login

Szczecin

Hokuozan Sesshin Styczeń 2014

Wiersz otwierający sesshin w Hokuozan 01/2014
Roshi Shodo Harada


Teisho dotyczyły Rinzai Roku " Czyste światło w twojej pojedynczej myśli- to jest Dharmakaya Budda.  Niedyskryminujące światło w twojej pojedynczej myśli, to jest Hojin Budda. Nierozróżniające światło w twojej jednej myśli, to jest kesshin Budda. " Oraz  " Prawdziwy Wgląd ", " Ten, który nie ma nic do czynienia jest szlachetny." Oraz " Umysł jest bez formy jednak przenika dziesięć kierunków ".

W sesshin uczestniczyło 9 uczestników Polskiej Sanghi One Drop Zen (Bunyu, Ekun,  Gendo, Genshin, Gensho, Hoon, Kendo, Seigen, Wako), dwuch z nich przyjęło wskazania Jukai podczas ostatniego dnia Sesshin. Dariusz otrzymał imię- Kendo co znaczy "Mądra Droga", Piotr natomiast imię Ekun - " Nauczanie Mądrości".

Teisho na język polski tłumaczył Bunyu. 

Sangha otrzymała od Roshiego książki zrobione ręcznie przez sanghę Sogenji. Komentarz sutry Vimalakirtiego rozdział 1 i 2.Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question