login

Szczecin

Dharmakaja, Sambhogakaja, Nirmanakaja

Daichi Zenni tłumaczy słowa Shodo Harady Roshi z Jukai (ceremonia przyjęcia 10 wskazań oraz nadawania imion) dla trzech studentów w Tahoma Zen Monstery 11.2017r.

1. Dharmakaja: Czyste czyste światło w momencie umysłu.
2. Sambhogakaja: Nierozróżniające Światło w momencie umysłu.
3. Nirmanakaja: Nieoceniające Światło w momencie umysłu.

Są to stany umysłu Buddy, którym oddajemy najgłębsze wierzenia i śluby. Stanie się tym stanem umysłu daje nam tę jasną przejrzystość umysłu. To właśnie dzięki temu Umysłowi Jasnej Przejrzystości jesteśmy w stanie ożywić prawdziwą Uniwersalną Dharmę. Żyjąc w percepcji naszych zmysłów z tego stanu umysłu - jasności  i przejrzystości, każda rzecz, którą widzimy naszymi oczami,  jest prawdą. To, co słyszymy, czujemy, z tego stanu umysłu, każda rzecz, którą postrzegamy, jest prawdą.Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question