login

Szczecin

Bezpośrednie Doświadczenie

Praktykujemy by puścić cały nagromadzony w nas nieład i doświadczyć naszego prawdziwego źródła. Byśmy znowu mogli bezpośrednio używać widzenia i słyszenia, doskonale spasowanego z naszym doświadczeniem. Porzucając wewnętrzne osądy i komentarze. Nikt nie nauczył nas, jak widzieć jednak wiemy jak korzystać z naszych oczu. Kwiaty kwitną, ptaki śpiewają, a my dotykamy tego bezpośrednio. Ale tak często tego nie widzimy i nie słyszymy, polegając na mentalnym rozumieniu gdy postrzegamy rzeczy. Przez to nie pojmujemy rzeczy wyraźnie i ostro. Widzimy i słyszymy nie odczuwając wagi tego doświadczenia. Właśnie dlatego nie przerywamy naszych starań, byśmy mogli poczuć to ponownie. Podczas kiedy to życie jest nam dane, tracimy ślad jego głębokiego sensu. To właśnie po to używamy naszego zazen - aby powrócić ponownie do prostego doświadczenia głębokiej radości i podziwu. (Teisho 07.10.2013)


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question