login

Szczecin

2020 Kalendarz

W połowie lat 80. Frankie Parker został skazany za morderstwo i skazany na śmierć za swoja zbrodnie. Będąc w samotności, poprosił o możliwość przeczytania Biblii, zamiast tego, jako zniewagę, strażnik wrzucił do jego celi kopie nauk Buddy. kiedy Frankie Parker przeczytał dwie pierwsze zwrotki Dhammapady, było to jakoby ciemność zakrywająca oczy nagle opadła, by objawić Prawdę.

,,Budda powiedział te słowa: Każdy posiada te Prawdziwą Naturę, ale dlatego, że nie jesteśmy tego świadomi, cierpimy i przelewamy cierpienie na wszystko i wszystkich wokół nas.

Teraz przebudziłem się do mojej Prawdziwej Natury. Moje ciało i cała ta świadomość są pożyczonymi częściami odzieży. Nie wiedziałem o tym wcześniej i mylnie myślałem, że te ubrania były tym, kim jestem. Myślałem, że to ja! Dla mnie teraz jest tak, jakbym był starą koszulą gotową do wyrzucenia.

Od tego momentu był czysty i jasny, nigdy nie przestawał się uśmiechać. Z szacunkiem witał wszystkich, których spotykał. Nawet jeśli przemówiono do niego ze złości a, odpowiedział bez gniewu.

Żył codziennie bezpiecznie i spokojnie. Jego zachowanie nie było już wrogie. Strach i gniew zniknęły, rozpuszczone. Stał się bardzo pokorną osobą, lubianą i podziwianą. Nawet strażnicy więzienni uwierzyli w niego na tyle, aby pozwalać mu korzystać z pokoju w piwnica na zazen z innymi więźniami. Postanowił pójść droga święceń mnicha buddyjskiego i otrzymał formalne instrukcje w tym celu. Nauczał wielu współwięźniów, jak praktykować zazen. Ćwiczył nieustannie, aby pogłębić własną praktykę.

Wieści o inspirującej pracy Frankiego Parkera w wiezieniu. Jak i jego wysiłki by znieść kare śmierci tez stały się znane, zyskał poparcie. Przywódcy religijni, w tym Dalajlama, Thich Nhat Hanh i Matka Teresa pisali listy w jego imieniu do gubernatora Arkansas, prosząc o ułaskawienie. Ale listom tym nie udało się tego wyroku zamienić w ,,dożywocie”. 9 sierpnia 1996 r. Frankie Parker został stracony w wiezieniu stanowym w Arkansas.

W noc przed egzekucja zostawił nam te słowa:
,,Przez osiem lat pracowałem rozpalając małe światło
współczucia z głębokiej skruchy za ból, który spowodowałem.
To małe światło współczucia teraz zgaszone
Modle się, aby inni znaleźli to małe światło, które zapaliłem,
jako inspirację by rozprzestrzenić płomień współczucia oświetlając cały wszechświat,
aby wszystkie istoty mogły urzeczywistnić fundamentalna
współczującą naturę, która znajduje się w nas wszystkich. Dziękuję."

Zobacz wszystkie istoty oczami współczucia.

Roshi Shodo Harada

Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question