login

Szczecin

2015 Rok Owcy

Jagnię klęka przyjmując w łasce.

Kiedy jagnię pije mleko od matki,  klęka by się napoić,  kiedy ludzie w dawnych w Chinach zobaczyli to, powiedzieli, że nawet jagnię klęka z wdzięczności za ofiarowanie mleka. Przed każdym posiłkiem w miejscach szkolenia Zen, recytujemy następujące słowa:

Po pierwsze rozważamy głęboko, jak dzięki naszym wysiłkom i wysiłkom tych którzy go przygotowali, pokarm tu się pojawił.
Będąc wdzięcznym za wszystkie wysiłki, które zostały włożone w tę żywność, zanim do nas dotarła, od rolnika do producenta.

Po drugie żyjmy w taki sposób, byśmy byli godni go otrzymać.
Możemy zastanowić się nad sobą, czy naprawdę czynimy wystarczająco by otrzymać ten pokarm.

Po trzecie, co jest najbardziej istotne to praktyka uważności, która pomaga nam przekroczyć chciwość, gniew i ułudę.
Pozwólmy sobie puścić pragnienia ,osądy, jak i niechęci i oczyścić nasze umysły.

Po czwarte, doceniamy ten pokarm, który podtrzymuje dobry stan naszego zdrowia ciała i umysłu.
Otrzymujemy to jedzenie w wdzięczności, by utrzymać nasze dobre samopoczucie fizyczne, z którym możemy kontynuować nasz trening umysłu.

Po piąte, akceptujemy to jedzenie, aby zakończyć przebudzenie czystego umysłu wszystkich istot.

Jedzenie jest tym, co pomaga nam uświadomić sobie nasze prawdziwe ślubowanie. Nie żyjemy oddzieleni i samotni, ale codziennie otrzymujemy światło i ciepło słoneczne. Wszystkie istoty są otoczone powietrzem, obdarowane deszczem i wodą, która daje życie naturze. A tym co naprawdę musi zauważyć jest to ile osób i ile wysiłku jest zaangażowane w przygotowanie naszej żywności. Życie stało się tak wygodne, tylko jednym włącznikiem  uruchamiamy strumień wody, światło, które rozprasza mrok nocy . Nawet jeśli płacimy za pracę, która jest wykonywana dla nas, musimy również pamiętać, o wdzięczności w sercu za to co otrzymaliśmy. Budda uczy nas tego głębokiego stanu umysłu, świadomego, że nie można płacić tylko pieniędzmi, że wdzięczność otrzymywania jest ważna. Dlatego przed każdym posiłkiem, możemy złożyć nasze dłonie w Gassho i recytować "Pięć rozważań", które zostały napisane przez Hyakujo Zenji on również dał słowa: jeden dzień bez pracy jest dniem bez jedzenia. Pokazując szacunek i wdzięczność za to, co robią inni dla nas. Można to zauważyć w świecie ceremonii herbaty, jak również w klasztorach zen. Po posiłku mówimy: Gochisosama, co wyraża nasz szacunek i wdzięczność. Kierowanie naszego umysłu z każdym posiłkiem do tych słów jest podstawą dla społeczeństwa w którym jest mniej konfliktów, wypełnionego prawdziwą harmonią i wzajemnym wsparciem. W ten sposób ścieżka buddyjska uczy, dając życie naszym codziennym wysiłkom.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question