login

Szczecin

14.08.2016 OBON ODZ Szczecin

W niedzielę 14.08.2016 o godzinie 20.00 w zendo ODZ Szczecin obchodzić będziemy święto Obon. 

O-bon (jap. お盆 o-bon, także bon) – odpowiednik Święta Zmarłych w buddyzmie japońskim, podczas którego oddaje się cześć przodkom. Święto O-bon, o ponad 500-letniej tradycji, obchodzone jest od 13 do 16 sierpnia. W okresie O-bon Japończycy odwiedzają groby rodzinne i składają na nich ofiary. Według wierzeń Japończyków, w czasie O-bon duchy przodków powracają na Ziemię, aby odwiedzić swoich krewnych. W wielu miastach, dzielnicach i osiedlach odbywają się lokalne festiwale połączone z tradycyjnymi tańcami - Bon-odori. Nad rzekami i nad morzem puszcza się na wodę lampiony, aby zaprowadziły dusze zmarłych z powrotem do ich krainy.

Będzie to pierwsza ceremonia Obon w naszym zendo i stanowić będzie uproszczoną wersję tradycyjnego święta, któremu towarzyszą liczne instrumenty i skomplikowana recytację sutr. Ceremonia wzorowana będzie sposobie w jaki obchodzi się ją w Klasztorze Hokuozan Sogenji - centralnym miejscu praktyki dla europejskich uczniów Roshiego Shodo Harady. Zgromadzimy się około 20:00 wieczorem (tuż przed zmierzchem), by mieć czas na chwilę refleksji, wspomnienia bliskich podczas wspólnej herbaty. Następnie na małych lampionach, napiszemy imiona bliskich nam osób które już odeszły i które chcielibyśmy pamiętać. Zapalone lampiony  każdy wniesie osobiście do zendo. Stojąc w rzędzie przed ołtarzem, każda osoba podejdzie kłaniając się, umieści latarnię na ołtarzu i zapali kadzidło. Następnie odczytamy Sutra Serca wraz z mokugyo. Po tym nastąpi jedna runda zazen, po której w ciszy rozejdziemy się do swoich domów. 

Ceremonia jest otwarta dla wszystkich chętnych.

Zapraszamy 
OneDropZen


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question