login

Kotai for the snow training period 2021 in Sogenji

Jikijitsu : Roshi
Joko : DoHo SoKun Seb SoDo
Jisharyo : BunShu Kile
Zendokan : DaiChi
Densu : SoDo ChoKo RyoTatsu
Fuzui : SoKyu Seb
Tenzo : EKei DaiTen
Enzu : DoMyo GenTei
Guest House : SoKun
Zomuryo : HoRi
8 corners : DoHo
Bokuunan : SoKun
Fusuryo shikaryo : Roshi
Hokuozan : Sho E Roshi
Tohoma : TenDo
Indozan : BodhiDharma
Hidden Valley: SoZui
Copenhagen : DaiKo
Enso House : FuJakuDue to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question